***แจ้งข่าวสมาชิก ***

ตามประกาศของ กลต. เกี่ยวกับ การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล กับผู้ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสันทรัพย์ดิจิทัล

เราจึงจำเป็นต้องพักการให้บริการอย่างไม่มีกำหนด

Egtexchange.com

เป็นเพียงแว็บรับแลกเปลี่ยนเท่านั้น

ทางเว็บไม่มีนโยบาย ชักชวนสมาชิก หรือแนะนำการลงทุน หรือระดมทุน ให้สมาชิกลงทุนผ่านเงินดิจิทัลในทุกโครงการทั้งสิ้น

ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ